Meglerhuset Nylander fusjonerer med Lokalmegleren & Partners Trondheim

Det nye meglerhuset skal sikre bedre tjenester og vilkår for kunder og ansatte.

Nylander-navnet har siden 1936 vært forbundet med eiendomsmegling for de fleste trøndere, og vil videreføres gjennom selskapsnavnet Nylander & Partners. Fusjonen innebærer en sammenslåing av solide kompetansemiljø innen eiendomsmegling, med leveranse av meglertjenester innenfor bruktboligomsetning, fritidsbolig, salg av nye prosjekter og næringseiendom. Fusjonen trer i kraft fra årsskiftet.

Selskapet vil få muskler til videre vekst, og skal sikre trygge og attraktive arbeidsplasser. Det nye selskapet vil bli en del av den landsdekkende meglerkjeden &Partners, som etter fusjonen vil ha 45 eiendomsmeglerkontor over hele Norge.

Det nye meglerhuset, Nylander & Partners, samler to aktører som begge har sterk lokal forankring og tett dialog med kundene.  

– Det nye selskapet vil få en langt sterkere posisjon i Trondheim, og bli en solid aktør innenfor nybygg, bruktbolig og næringsmegling i Trøndelag. Vi blir ca 50 kompetente eiendomsmeglere med sterk lokal tilstedeværelse i bl.a. Trondheim, Stjørdal, Røros, Fosen og Selbu. Sammen med Lokalbankene skal vi tilby førsteklasses rådgiving innenfor økonomi og eiendomsmegling, både for private kunder og bedriftskunder, sier Christer Horgen, daglig leder i Lokalmegleren & Partners Trondheim.

Lokalmegleren & Partners Trondheim er fra før eid av Stadsbygd Sparebank, Ørland Sparebank, Nidaros Sparebank og Selbu Sparebank, som alle er en del av Lokalbank-alliansen. De fire bankene vil eie 60 % av det nye eiendomsforetaket, og Nylander & Partners får dermed et tett samarbeid mellom bank og megler i store deler av Trøndelag. 

– Bankene ønsker å være en langsiktig partner og tilbyder av meglertjenester. Derfor vil vi eie over 50 % av foretaket, sier Bjørn A. Riise, banksjef i Nidaros Sparebank. 

– Meglerhuset Nylander startet som familiebedrift, og har alltid levert meglertjenester av høy kvalitet. Det er verdier vi tar med oss videre. Samtidig har bransjen blitt stadig mer utviklet i retning av bank- og kjedesamarbeid. Gjennom denne fusjonen får vi en unik mulighet til å utvikle vår forretning til det felles beste, sier Per Ø. Nylander, som vil eie 34 % av foretaket.

– Med de fire bankene på eiersiden, gir vi våre medarbeidere tilgang til flere kunder og et større markedsområde. Kundene på sin side vil møte et enda mer kompetent fagmiljø innenfor eiendom og finans. Vi gleder oss til å ta fatt på samarbeidet, sier Lars Kristian Hagen, adm.dir. i Meglerhuset Nylander.

– Vi er veldig fornøyde med å styrke tilstedeværelsen i Trøndelag, sier adm.dir. i Partners Eiendomsmegling, Marianne Garang. Trøndelag har et meget spennende eiendomsmarked som stadig er i utvikling. Derfor ønsker vi denne fusjonen velkommen, for å stryke oss i området med erfarne og dyktige meglere på laget, avslutter Garang.