Kraftig oppgang i boligprisene i mars

Boligprisene steg med 1,2 prosent i mars 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,5 prosent.

Christer Horgen, Daglig leder i Lokalmegleren & Partners Trondheim.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 4,5 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 349 768 kroner ved utgangen av februar.

– Selv om de sesongjusterte prisene har flatet ut de siste månedene ser vi at på årsbasis har prisantydningen på boliger blitt høyere, samtidig som vi ser at omsetningstiden går ned. Altså at det går litt raskere å selge nå enn i vinter.

– Endringer som ble gjort ved årsskiftet i utlånsforskriften med lettelser i krav til betjeningsevne, kan ha hatt en større effekt på boligprisene enn tidligere antatt, og en sterk utvikling i arbeidsmarkedet antas å ha bidratt til å opprettholde etterspørselen i boligmarkedet. Vi ser frem mot en spennende vår og sommer i boligmarkedet, sier Christer Horgen, daglig leder i Lokalmegleren & Partners Trondheim.

Regional prisutvikling. Kilde: Eiendom Norge

– Boligprisene steg kraftig i mars. Så langt i år har boligprisene steget med 5,8 prosent og storparten av boligprisfallet gjennom høsten 2022 er nå hentet inn igjen, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Boligmarkedet har i 2023 vist seg mindre rentesensitivt enn mange trodde. Oppgangen i første kvartal er betydelig sterkere enn vår prognose for 2023 fra desember, sier han.

– Den sterke utviklingen må forklares med at norsk økonomi går mye bedre enn mange så for seg ved inngangen til året, i kombinasjon med lettelsene i utlånsforskriften fra nyttår.

Så langt i år er det lag ut 12.866 boliger i Norge, noe som er 4,1 prosent flere enn i samme periode i 2022.

Mange solgte boliger

I mars ble det solgt 8.751 boliger i Norge, noe som er 2,5 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det lagt ut 21.401 boliger i Norge, noe som er 5,1 prosent færre enn i samme periode i 2022.

– Det er solgt mange boliger i Norge i årets første tre måneder, og det er bare i rekordåret 2021 det er solgt flere boliger i løpet av første kvartal, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 42 dager å selge en bolig i mars ned fra 49 dager i februar. Rasket salgstid hadde Bergen med 23 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 69 dager.

– Salgstiden synker som normalt for sesongen, og det går fortsatt raskt å selge en bolig i Norge, sier han.

Lav boligbygging vil gi prispress

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Kristiansand hvor prisene steg med 1,7 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bergen med en sesongkorrigert nedgang på -0,6 prosent.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 9,1 prosent. Mens svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 3,5 prosent.

– Boligprisutviklingen i årets første måneder er overraskende sterk. På samme tid er det paradoksalt at nyboligsalget forsetter nedover måned for måned, ifølge Boligprodusentene. Vi nå har det laveste salget av nye boliger siden finanskrisen og samtidig sterk befolkningsvekst, sier Lauridsen.

– Lav boligbygging fremover vil gi prispress i bruktboligmarkedet. Dette er særlig prekært i Oslo hvor det meldes om at byggesaksbehandling og reguleringen bare blir tregere og tregere. Det er i så måte symptomatisk at det kun er lansert under 200 nye boliger i for salg i Oslo så lagt i 2023, ifølge vårt medlemsforetak Røisland & Co.

– Dessuten er byggekostnadene hevet til et nytt nivå etter den sterke oppgangen i materialprisene i 2021 og 2022. Dette er et problem for boligbyggerne her og nå, men det er også et politisk problem. Vi forventer at boligminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) gjør noe med de høye byggekostnadene før hans varslede boligmelding legges frem våren 2024, avslutter Lauridsen.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS