Det selges fortsatt boliger i Norge

Det er for tiden mye fokus på boligmarkedet, spesielt når det gjelder påvirkningen den økende renten, økende levekostnader og inflasjon har på markedet. Ikke minst er spørsmålet om hvor lang tid det tar å selge en bolig i løpet av 2023 et sentralt tema.

Morten Marthinsen, kjedesjef i &Partners Eiendomsmegling.

Som eiendomsmeglere tilbringer vi mye tid ute i felten i møte med folk som vurderer å bytte bolig. Under visninger opplever vi at folk stiller oss spørsmål om hvordan det vil være å selge sin nåværende bolig hvis de velger å kjøpe en ny i dagens marked.


Vi i &Partners mener at du trygt kan selge boligen din i markedet slik det er akkurat nå.

– Det kan se ut som det er en antakelse blant mange at markedet er dårligere enn hva det faktisk er. Men tallene er klare, og de viser oss et boligmarked som helt klart fungerer. Det har faktisk blitt solgt flere boliger så langt i år enn på samme tid i fjor, med en økning på litt over 2%, sier Morten Marthinsen kjedesjef i &Partners. 

Antall solgte boliger

Dersom man sammenligner antall solgte boliger i juni – en av årets mest aktive måneder – ser vi at tallene har holdt seg noenlunde stabilt de siste fire årene. I løpet av 2019 ble det solgt 11 968 boliger. Sammenligner vi det med juni 2023, ser vi at det da ble solgt 11 183 boliger. Dette er ikke den store forskjellen.

Kilde: Eiendom Norge

Omsetningstiden er på linje med tidligere år

De fleste er opptatt av å unngå å sitte med to boliger samtidig, og følger derfor ekstra godt med på omsetningstiden i sitt område.  Omsetningstid er altså tiden det tar fra en bolig blir lagt ut for salg til den blir solgt. Vi ser at omsetningstiden følger de samme tendensene som tidligere år, med den samme utviklingen gjennom året. Det er likevel store variasjoner fra by til land og enkelte salgsprosesser kan ta lengre tid, og det er ikke unaturlig at en bolig ikke blir solgt med en gang i perioder med mye rentehevinger og høy inflasjon. Det blir da opp til megler og selger å ha is i magen og iverksette tiltak for å gjøre boligen mest mulig attraktiv i markedet. 

Kilde: Eiendom Norge

Årets eiendomsmarked har hatt høy aktivitet

De siste tallene fra Eiendom Norge viser også at det gjennomgående er høyere trafikk generelt i boligmarkedet nå enn på samme tid i fjor.

– Så langt i år er det solgt 54.908 boliger i Norge – noe som er 2,1 prosent flere solgte boliger enn i samme periode i 2022.

– I juli ble det lagt ut 3.667 boliger for salg i Norge – noe som er 13,8 prosent flere enn i samme måned i  2022.

– Så langt i år er det lagt ut 60.451 boliger i Norge – noe som er 5,7 prosent flere enn i samme periode i 2022.

– Disse tallene viser at kjøperne er der, og at vi har et relativt stabilt boligmarked i Norge. På landsbasis ligger det nå omkring 30 000 boliger ute for salg, og vi går en en spennende høst i møte hvor det sannsynligvis vil bli mer å velge mellom for kjøperne. Vår anbefaling er å kontakte megler tidlig i prosessen for å være best mulig forberedt, avslutter Marthinsen. 

Tenker du på å selge din bolig? Kontakt oss for en uforpliktende prat her.