Sterk oppgang i boligprisene i februar

Boligprisene steg med 1,4 prosent i februar 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,7 prosent. Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 4,9 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 440 356 kroner ved utgangen av februar.

– Boligprisene steg med 1,4 prosent i februar, noe som ga en sterk oppgang på 0,7 prosent sesongjustert. Den sterke utviklingen fra januar fortsatte i februar og så langt i 2024 har boligprisene steget med 4,9 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. 

– Boligmarkedet har overrasket i årets to første måneder, og utviklingen er langt sterkere enn de fleste så for seg ved utgangen av 2023, sier Lauridsen.

– I løpet av måneden har også det store utbudet i bruktboligmarkedet, som bygget seg opp gjennom høsten 2023, blitt redusert. Vi venter at tilbudssiden først vil ta seg opp igjen etter påske med den tradisjonelle vårflommen i boligmarkedet, sier han.

Stabile volumer i skuddåret

I februar ble det solgt 6.899 boliger i Norge, noe som er 1,9 prosent flere enn tilsvarende måned i 2023.

I februar ble det lagt ut 6.858 boliger for salg i Norge, noe som er 2,7 prosent flere enn i samme måned i 2023.

– Det er både solgt og lagt flere boliger enn samme måned i fjor, men dette må sees i sammenheng med at det er skuddår i år med en ekstra dag i februar. Så langt i år er det solgt og lagt ut mer eller mindre like mange boliger som i 2023, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 65 dager å selge en bolig i februar ned fra 67 dager i januar. Kortest salgstid hadde Oslo og Stavanger m/omegn med 31 dager. Lengst salgstid hadde Hamar m/Stange med 112 dager.

Oppgang i nesten alle områder

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i februar hadde Ålesund m/omegn hvor prisene steg med 2,8 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Drammen m/omegn med en sesongkorrigert nedgang 0,8 prosent.

Sterkest utvikling så langt i 2024 har Ålesund m/omegn med 9,1 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Asker og Bærum med en oppgang 3,4 prosent.

– Med unntak av Drammen m/omegn, Porsgrunn/Skien, Bodø m/Fauske og Bergen var det oppgang i de sesongjusterte prisene i alle områder. I enkelte områder var den sesongjusterte oppgangen svært sterk, sier Lauridsen.

Norges Bank må revidere sin prognose


I 2023 dro det svake nyboligmarkedet ned utviklingen i norsk økonomi ifølge SSB.

– Mens bruktboligmarkedet fungerer bra, har salget av nye boliger i Norge godt fra vondt til verre gjennom 2023. Det lave nyboligsalget siden sommeren vil gi svært lav aktivitet i byggenæringen i Norge i 2024, 2025 og 2026, sier Lauridsen.

– I lys av det historiske svake nyboligsalget fra og med sommeren 2022 er det lite sannsynlig at boliginvesteringene kun skal falle 6,4 prosent i 2024 som Norges Bank prognostiserte i desember. Antagelig vil falle være mye større og det vil ta lang tid før det snur igjen, sier han.

– I mars kommer ny Pengepolitisk Rapport, og vi forventer at de reviderer prognosen for boliginvesteringene der. En svak utvikling i boliginvesteringene og derav norsk økonomi skal også påvirke Norges Banks rentebane på nedsiden fremover, avslutter Lauridsen.